» Polityka prywatności

Polityka prywatności

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny i przedstawia politykę Pilomax Sp. z o. o. w odniesieniu do ochrony danych osobowych pozyskiwanych i przetwarzanych na stronie internetowej www.wax-sklep.pl.

Informacje ogólne
 1. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego wax-sklep.pl spółka Pilomax może gromadzić dane osobowe, które są jej przekazywane w szczególności w związku z tworzeniem konta Klienta Sklepu oraz realizacją zamówień.
 2. Podanie przez Klienta danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.
 3. W przypadku składania zamówień w Sklepie podanie określonego minimum danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży.
 4. Dane osobowe są gromadzone, przetwarzane, rejestrowane i przechowywane zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa.
 Prawo zmian
 1. Administratorem danych osobowych jest:
  Pilomax Sp. z o. o.
  Skwer Wyszyńskiego 5 lokal 44, 01-015 Warszawa
  Rejestr przedsiębiorców: KRS: 0000343182 (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego)
  NIP: 527 261 61 66.
 2. Klientowi przysługuje prawo do wglądu, zmiany oraz usunięcia danych osobowych, a także rezygnację z ich przetwarzania, kontaktując się z Działem Obsługi Klienta na jeden z poniższych sposobów: 
 • listownie - na adres: Pilomax Sp. z o. o. Skwer Wyszyńskiego 5 lokal 44, 01-015 Warszawa
 • telefonicznie od godziny 10.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku pod nr telefonu +48 664 048 041 
 • pisząc na adres e-mail: sklep@wax-sklep.pl
 • korzystając z linku rezygnacji z subskrypcji znajdującego się na dole każdej wiadomości elektronicznej przesłanej przez Sklep.
 Zarządzanie danymi osobowymi
 1. Od chwili dokonania przez Klienta rejestracji w Sklepie dane imienne są gromadzone. Pilomax może w ten sposób zbierać informacje dotyczące nazwiska, imion, daty urodzenia, adresów elektronicznych oraz adresy IP komputerów Klientów.
 2. W przypadku złożenia zamówienia w Sklepie poza wskazanymi powyżej danymi, Pilomax gromadzi także dane dotyczące adresu pocztowego Klienta, nr telefonu oraz informacje dotyczące sposobu płatności.
 3. Dane osobowe, które Pilomax gromadzi przetwarzane są w celu realizacji zamówienia przez Pilomax oraz jej usługodawców, którym Pilomax może powierzyć przetwarzanie tych danych w celu i zakresie niezbędnym do wykonania umowy.
 4. Ponadto, pod warunkiem uzyskania zgody Klienta w tym zakresie, dane osobowe będą mogą być wykorzystywane do celów informowania za pośrednictwem poczty zarówno tradycyjnej jak i  elektronicznej o produktach i usługach świadczonych przez Pilomax.
 5. Pilomax ma także możliwość gromadzenia danych statystycznych w celu poznania sposobu korzystania przez Klientów ze Sklepu (częstotliwość korzystania z poszczególnych zakładek Sklepu, statystyki dotyczące sprzedaży, itp.)
 6. Informacje dotyczące charakterystyki Klientów Sklepu, są przechowywane przez Pilomax i będą wykorzystywane jedynie dla sporządzania analiz rynku.
 7. Przechowywanie danych
  1. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny ze względu na cele, dla jakich są one gromadzone.
  2. Dane osobowe przekazane Pilomax są przeznaczone jedynie dla użytku Pilomax.
  3. Pilomax może powierzyć przetwarzanie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Sklepu podmiotom współpracującym z Pilomax w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji celów wskazanych powyżej w punkcie 3. 
Bezpieczeństwo i poufność danych
 
Pilomax podjął starania dla wdrożenia wszelkiego rodzaju środków ostrożności potrzebnych dla ochrony poufności i bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych oraz dostępowi do nich osobom trzecim.

Pliki cookies i rejestrowanie połączeń
 1. W chwili odwiedzin Sklepu plik cookie może być automatycznie zainstalowany i czasowo przechowywany w pamięci lub na dysku twardym urządzenia Użytkownika końcowego w celu ułatwienia korzystania ze stron internetowych.
 2. Stosowane przez Pilomax cookies są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkownika wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.
 3. Modyfikując parametry ustawienia przeglądarki Internet Użytkownik może wyłączyć lub ograniczyć dostęp plików cookies do swojego urządzenia.  W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookie.odyfikując parametry ustawienia przeglądarki Internet Użytkownik może wyłączyć lub ograniczyć dostęp plików cookies do swojego urządzenia.  W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookie.
 4. Pilomax wykorzystuje dwa typy plików cookies:
 • Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika
Wykorzystanie danych

Pilomax nie będzie udostępniać danych osobowych Klienta osobom trzecim poza tymi, którym powierza przetwarzanie danych w celu i zakresie realizacji zamówień lub dostarczenia usług.

Przejdź do strony głównej