Strona główna » Polityka prywatności i rejestr danych osobowych

Polityka prywatności i rejestr danych osobowych

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Szanując prawa naszych Klientów oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych.
Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny i przedstawia politykę Pilomax Sp. z o. o. w odniesieniu do ochrony danych osobowych pozyskiwanych i przetwarzanych na stronie internetowej www.wax-sklep.pl.

Informacje ogólne
 1. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.wax-sklep.pl spółka Pilomax może gromadzić dane osobowe, które są jej przekazywane w następujących przypadkach:
 • dane zbierane podczas rejestracji - aby Użytkownik mógł skorzystać z niektórych funkcji naszego systemu będzie musiał się zarejestrować. Podczas rejestracji Użytkownik zostanie zapytany o adres email oraz hasło jakiego będzie używał na stronie www.wax-sklep.pl,
 • dane zbierane podczas transakcji zakupu - zanim Użytkownik będzie mógł dokonać transakcji zakupu towaru w www.wax-sklep.pl zostanie zapytamy o imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz dane dotyczące formy płatności,
 • dane zbierane automatycznie - podczas wizyty Użytkownika na stronie internetowej www.wax-sklep.pl, automatycznie zbierane są dane dotyczące jego wizyty, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.,
 • dane zbierane podczas kontaktu z nami - gdy Użytkownik kontaktuje się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty email, itp. przekazuje nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, itp.
 1. Podanie przez Klienta danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.
 2. W przypadku składania zamówień w Sklepie podanie określonego minimum danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży.
 3. Dane osobowe są gromadzone, przetwarzane, rejestrowane i przechowywane zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa.
 Prawo wglądu, zmiany, usunięcia lub sprzeciwu w odniesieniu do przetwarzania
 1. Administratorem danych osobowych jest:
  Pilomax Sp. z o. o.
  Skwer Wyszyńskiego 5 lokal 44, 01-015 Warszawa
  Rejestr przedsiębiorców: KRS: 0000343182 (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego)
  NIP: 527 261 61 66.
 2. Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. Klientowi przysługuje prawo do wglądu, zmiany oraz usunięcia danych osobowych, a także rezygnacja z ich przetwarzania, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane oraz prawo wniesienia sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych. Zmian tych można dokonać kontaktując się z Działem Obsługi Klienta na jeden z poniższych sposobów: 
 • listownie - na adres: Pilomax Sp. z o. o. Skwer Wyszyńskiego 5 lokal 44, 01-015 Warszawa
 • telefonicznie od godziny 10.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku pod nr telefonu +48 664 048 041 
 • pisząc na adres e-mail: sklep@wax-sklep.pl
 • korzystając z linku rezygnacji z subskrypcji znajdującego się na dole każdej wiadomości elektronicznej przesłanej przez Sklep.
 Zarządzanie danymi osobowymi
 1. Od chwili dokonania przez Klienta rejestracji w Sklepie dane imienne są gromadzone. Pilomax może w ten sposób zbierać informacje dotyczące nazwiska, imion, daty urodzenia, adresów elektronicznych oraz adresy IP komputerów Klientów.
 2. W przypadku złożenia zamówienia w Sklepie poza wskazanymi powyżej danymi, Pilomax gromadzi także dane dotyczące adresu pocztowego Klienta, nr telefonu oraz informacje dotyczące sposobu płatności.
 3. Dane osobowe, które Pilomax gromadzi przetwarzane są w celu realizacji zamówienia przez Pilomax oraz jej usługodawców, którym Pilomax może powierzyć przetwarzanie tych danych w celu i zakresie niezbędnym do wykonania umowy.
 4. Ponadto, pod warunkiem uzyskania zgody Klienta w tym zakresie, dane osobowe będą mogą być wykorzystywane do celów informowania za pośrednictwem poczty zarówno tradycyjnej jak i  elektronicznej o produktach i usługach świadczonych przez Pilomax.
 5. Pilomax ma także możliwość gromadzenia danych statystycznych w celu poznania sposobu korzystania przez Klientów ze Sklepu (częstotliwość korzystania z poszczególnych zakładek Sklepu, statystyki dotyczące sprzedaży, itp.)
 6. Informacje dotyczące charakterystyki Klientów Sklepu, są przechowywane przez Pilomax i będą wykorzystywane jedynie dla sporządzania analiz rynku.
 7. Przechowywanie danych
  1. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny ze względu na cele, dla jakich są one gromadzone.
  2. Dane osobowe przekazane Pilomax są przeznaczone jedynie dla użytku Pilomax.
  3. Pilomax może powierzyć przetwarzanie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Sklepu podmiotom współpracującym z Pilomax w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji celów wskazanych powyżej w punkcie 3. 
Bezpieczeństwo i poufność danych
 
Pilomax podjął starania dla wdrożenia wszelkiego rodzaju środków ostrożności potrzebnych dla ochrony poufności i bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych oraz dostępowi do nich osobom trzecim. Dane osobowe naszych Klientów przetwarzane są przez nas wyłącznie dla własnych celów związanych z realizacją zamówienia oraz – jeżeli wyrazisz zgodę – także do celów marketingowych.
Dodatkowo komunikacja między komputerem Użytkownika a naszym serwerem, gdy zbieramy dane osobowe, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer).

Pliki cookies i rejestrowanie połączeń

„Cookies” są małymi plikami zwanymi potocznie „ciasteczkami”. Są one wykorzystywane jako znaki identyfikacyjne, które sa przekazywane za pomocą przeglądarki na twardy dysk komputera Użytkownika. Można je odczytywać podczas odwiedzin Użytkownika na stronie www.wax-sklep.pl.

 1. W chwili odwiedzin Sklepu plik cookie może być automatycznie zainstalowany i czasowo przechowywany w pamięci lub na dysku twardym urządzenia Użytkownika końcowego w celu ułatwienia korzystania ze stron internetowych.
 2. Stosowane przez Pilomax cookies są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkownika wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.
 3. Modyfikując parametry ustawienia przeglądarki internetowej Użytkownik może wyłączyć lub ograniczyć dostęp plików cookies do swojego urządzenia.  W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookie, niemniej skutkować może ograniczeniem możliwości korzystania z pewnych funkcji Sklepu.
  Informujemy, że Klient może sprzeciwić się zainstalowaniu plików cookies, konfigurując swoją przeglądarkę internetową w następujący sposób:
  Microsoft Internet Explorer 6.0 i wyższe:
  1. Należy wybrać na pasku Menu zakładkę „Narzędzia” (albo „Tools” - ang.), a następnie zakładkę „Opcje Internetowe” ( albo „Internet Options” – ang.).
  2. Następnie nalży kliknąć na pozycję „Poufność” (albo „Confidentiality” – ang.).
  3. Następnie należy wybrać, według swojego uznania, poziom za pomocą kursora (myszka).
  Microsoft Internet Explorer 5:
  1. Należy wybrać na pasku Menu zakładkę „Narzędzia” (albo „Tools” - ang.), a następnie zakładkę „Opcje Internetowe” ( albo „Internet Options” – ang.).
  2. Następnie nalży kliknąć na pozycję „Bezpieczeństwo” (albo „Security” – ang.).
  3. Następnie należy wybrać pozycje „Internet”, a następnie – „Spersonalizuj poziom” (albo „Custom Level” – ang.).
  4. W rubryce „Cookies”, należy wybrać właściwą dla Państwa opcje.
  Netscape 6.X i 7.X:
  1. Należy wybrać na pasku menu “Edycja” a następnie - zakładkę „Preferencje”.
  2. Następnie należy wybrać pozycję „Poufność i bezpieczeństwo”.
  3. Następnie należy wybrać pozycję „Cookies”.
  Firefox:
  1. Należy wybrać na pasku Menu, zakładkę „Narzędzia”, a następnie zakładkę „Opcje”.
  2. Należy następnie kliknąć na pozycję „Prywatność”.
  Safari 3.x dla komputerów Mac OS X:
  1. Na pasku menu należy wybrać pozycję „Edycje”.
  2. Następnie należy wybrać opcję „Preferencje”.
  3. Następnie należy wybrać pozycję „Bezpieczeństwo”.
  4. Następnie należy wybrać pozycję „Wyświetl pliki cookies”.
 4. Pilomax wykorzystuje dwa typy plików cookies:
 • Cookies sesyjne ("session-sookies"): są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika
Wykorzystanie danych

Pilomax nie będzie udostępniać danych osobowych Klienta osobom trzecim poza tymi, którym powierza przetwarzanie danych w celu i zakresie realizacji zamówień lub dostarczenia usług.
W żadnym wypadku Pilomax nie będzie sprzedawać zebranych danych podmiotom trzecim.
Pilomax nie przechowuje również danych poufnych jak numery Twoich kart kredytowych czy danych dostępu do Twojego konta bankowego.
Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystane do umożliwienia Klientom zalogowania się do systemu.
Dane zbierana podczas transakcji zakupu będą wykorzystane w celu realizacji transakcji, w tym dokonania płatności, wysłania zamówionego towaru oraz kontaktu z Klientem.
Dane osobowe podawane podczas dokonywania płatności za pośrednictwem jednego z serwisów realizujących transakcje finansowe on-line (np. payu.pl) są przetwarzane przez te serwisy. Sklep nie ma dostępu do tych danych. Niemniej jednak, zalecane jest zapoznanie się regulaminem oraz polityką prywatności serwisu, za pośrednictwem którego realizowane są transakcje finansowe.
Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na stronie internetowej www.wax-sklep.pl, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.
Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Klientem, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zadane pytanie.
W zależności od decyzji wyrażonej przez Klienta przy rejestracji podane dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych, w tym do badania rynku oraz preferencji zakupowych. Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może być wycofana w każdym czasie poprzez złożenie pisemnego oświadczania.

Zmiana polityki prywatności na stronie

Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Data określona poniżej jest datą początku obowiązywania Polityki Prywatność w ostatniej wersji.
Data ostatniej modyfikacji: 09.04.2018 r.

Kontakt

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: sklep@wax-sklep.pl


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies .
Nie pokazuj więcej tego komunikatu